Home   Definities   Beleidsregels   Stappenplan realisatie   Verhalen  Agenda
 Nieuws   Subsidies   Natuurschoonwet   Landgoed overzicht   Landgoed kopen   Contact  Landgoederen.net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt, alles over het vormen van een nieuw landgoed

Landgoed agenda
 

Een overzicht van landgoed activiteiten.

Praktijkdag Verdienmogelijkheden en financieringsconstructies Natuur en Landschap 2014
juni 26 @ 09:00 - 17:00
Nederland is nu enkele jaren op zoek naar nieuwe verdienmogelijkheden en financieringsconstructies voor natuur en landschap. Die zoektocht is nog steeds actueel.De opgaven zijn immers onverminderd groot, tegelijkertijd hebben overheid en particulieren structureel minder te besteden. Dat vraagt om een andere manier van denken, burgers en ondernemers uitnodigen om mee te doen, (nieuwe) verdienmogelijkheden en financieringsconstructies. En wat betekent die andere manier van denken dan voor mijn organisatie? Deze praktijkdag geeft antwoorden uit de praktijk en biedt de stand van zaken anno 2014.

Voor wie is dit seminar interessant?
Dit seminar is vooral interessant voor projectleiders, beleidsmedewerkers, rentmeesters, managers en trekkers van plattelands- en gebiedsontwikkeling van gemeenten, provincies, waterschappen, terreinbeheerders, landschapsorganisaties, samenwerkingsverbanden en eigenaren van landgoederen.

Wat steek je er van op?
Het seminar laat aan de hand van diverse, uitgewerkte praktijkvoorbeelden zien wat de mogelijkheden zijn van (nieuwe) verdienmogelijkheden en financieringsconstructies bij natuur- en landschapsontwikkeling. Het gaat vooral om een nieuwe manier van denken waarbij de kansen zich voordoen op het kruispunt van sectoren en partijen. De inleiders komen zowel uit de waterschaps- en provinciale wereld, het bedrijfsleven, maar ook van Nationaal Groenfonds, Innovatienetwerk en Natuurmonumenten.

Elementen:
- Hoofdlezing van de Vlaamse Ignace Schops (directeur nationaal Park Hoge Kempen, lid van de club van Rome en winnaar van de Goldman Environmental Prize (‘de Groene Nobel-prijs’)
- 4 deelworkshops (keuze uit 5, projectleiders uit de praktijk)
- Bedrijvenmarkt tijdens de lunch.
- Bijpraten met je collega’s.

- Praktisch ; down-to-earth; wat werkt, wat werkt niet.
Meer informatie en aanmelden bezoek: www.praktijkdagverdienmodellen.nl


Meer landgoed gerelateerde activiteiten?

Bezoek nieuw-landgoed.startpagina.nl/kalender.
Op deze kalender kan iedereen op een eenvoudige manier landgoed activiteiten toevoegen, bekijk de agenda.